emmarendel

För tonåringar med SM krävs ett anpassat förhållningssätt jämfört med behandlingen av yngre barn. Övningarna får inte kännas barnsliga eller påtvingade.
Det äldre barnet behöver förberedas noga och motiveras utifrån egna intressen. Kommunikationsövningar för yngre bygger till stor del på lek och uppmuntran, men äldre barn är mer medvetna och vill ofta bli behandlade som unga vuxna. Då gäller det att hitta andra vägar och metoder, som motiverar på individnivå.

Ett äldre barn med SM kan dessutom ha hunnit bli ”bekväm” i rollen som den tysta, eftersom det är allt hen känner till och kan identifiera sig med. Barnet nöjer sig kanske med att kunna svara på enkla frågor och har hunnit tröttnat på metoder och behandling. I det fallet behöver du som är vårdnadshavare lyssna på barnets tankar och känslor och kanske ta en paus, men ge inte upp! Agera hoppfullt och säg att en annan vardag och skolgång är fullt möjlig. Betona ödmjukt att talet kommer att vara viktigt när barnet ska studera vidare till sitt drömyrke, resa på egen hand eller ta körkort.
Äldre barn börjar bli självständiga, och är i vissa fall ovilliga att lyssna. Då kan det som vårdnadshavare vara svårt att nå fram. Om det uppstår konflikter mellan er finns det kanske någon annan person i familjen eller släkten som kan testa din roll? Och kanske kan du och barnet gemensamt komma fram till övningar i vardagen som hen klarar helt på egen hand?
Exempel på övningar kan vara att spela sällskapsspel med en släkting, fråga om något i mataffären eller beställa mat på en restaurang.
 

Tips till vårdnadshavare

 • Förbered det äldre barnet noga och involvera hen i de olika stegen.
 • Tänk på ditt förhållningssätt. Undvik att prata med barnslig röst.
 • Undanhåll inget, prata öppet om SM och var ärlig.
 • Låt barnet komma med egna idéer.
 • Motivera till tal utifrån barnets personliga intressen.
 • Få barnet att förstå att träningen kräver tid, tålamod och upprepning.
 • Använd humor som redskap.
 • Ta små steg i taget. Varje steg gör skillnad.
 • Ge inte upp! Ditt barn kan få ett annat, lättare, liv.
   

Positiv skärmtid

Att lära sig att konversera via e-mail eller en chattfunktion är också viktiga steg framåt. Det finns barn med SM som utvecklat talet genom att till exempel ringa (eller på håll observera) regelbundna videosamtal till en släkting, publicera egenproducerade videoklipp på Youtube eller spela tv-spel.
Minecraft, Roblox, Mario Cart och Fortnite är exempel på tv-spel som ibland kan uppmuntra de lite äldre barnen.
En mor har berättat för Tala om tystnad att sonen tyckte det var lättare att prata när klasskamraterna befann sig på en annan plats. Genom onlinegaming med headset kunde han börja svara ja eller nej på deras frågor, och kommunikationen utvecklades sedan steg för steg under ungefär ett år parallellt med KBT och medicinering. I dag pratar pojken fullt ut med nästan alla barn i klassen, både online och IRL.
 

Text: Ur "Selektiv mutism - en handbok för familjer och anhöriga" av Johanna Syrén och Ebba Zettergren
Illustration: Ur "Tystheten" av Emma Rendel.