lyssnahogre2

LYSSNA HÖGRE är namnet på föreningen Tala om tystnads nya treåriga projekt som genomförs med stöd ur Allmänna arvsfonden.

Ungdomar och unga vuxna med SM är i stort behov av förståelse, identifikation och igenkänning i samhället. Det saknas ofta kunskap kring diagnosen för målgruppen 12–25 år inom både vård och skola. 

Projektet LYSSNA HÖGRE! ska synliggöra målgruppen och motverka psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna med selektiv mutism, bland annat genom nätverksträffar och studiecirklar för målgruppen samt rådgivning och information för anhöriga och yrkesverksamma.

Projektet är treårigt och kommer även att innefatta bokproduktion, poddproduktion och filmproduktion.

Vi kommer samarbeta nationellt med bland andra ABF, Mind, SKR och SPSM. 

Gratis medlemsskap

Vi välkomnar nu alla i målgruppen 12–25 år för ett gratis medlemskap i föreningen Tala om tystnad.

Som ung medlem får du inbjudningar till kostnadsfria nätverksträffar och föreläsningar anpassade till målgruppen 12–25 år. Alla träffar sker digitalt på distans. Du kan välja att bara lyssna, med eller utan kamera, och det finns en chattfunktion.

Första nätverksträffen arrangeras efter sommaren.

Du som är 12–25 år kan också bli en del av vår unga referensgrupp, och bidra med önskemål och innehåll till projektets kommande bok- podd- och filmproduktion. Mer info kommer så småningom men bli gärna medlem så länge!

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM GRATIS 

Skriv ditt för- och efternamn, ort samt ålder i ett email till

medlem@talaomtystnad.se och märk mejlet med "Medlem UNG".

Varmt välkommen!