diagnos
Viktig information angående diagnos
Ebba Zettergren

Selektiv mutism hette tidigare elektiv mutism. Det är en föråldrad och nästan 100 år gammal term, från när man trodde att tystnaden berodde på trots eller ovilja. Men vi vet sedan länge att tystnaden hos någon med selektiv mutism alltid är ofrivillig och starkt kopplad till ångest. Därför bör termen elektiv mutism inte längre användas. Men det händer tyvärr att den fortfarande dyker upp i journaler eftersom diagnoskoden (F940) är densamma och titeln tyvärr inte uppdaterats.

Logopeden eller psykologen som sätter diagnosen måste därför manuellt ändra den förskrivna texten till selektiv mutism i journalsystemet. Detta är dock något som långt ifrån alla känner till, och flera familjer har hört av sig till oss och undrar varför det står "elektiv" istället för "selektiv" i barnets journal. Tack för att ni uppmärksammat detta! Det är alltså inget stavfel utan fel namn med en helt annan innebörd.

Vi vill därför uppmuntra er vårdnadshavare att kolla vad det står i ert barns journal, samt er som arbetar professionellt. I de fall det står "elektiv" istället för "selektiv": Be ödmjukt att ansvarig logoped eller psykolog ändrar namnet manuellt. Rätt ska vara rätt, och detta är en viktig del i synliggörandet och förståelsen för talångest.

Tack och sprid gärna ordet.