thimOMSLAG

Föreningen Tala om tystnad 

Nu finns äntligen föreningen Tala om tystnad!
Det är en rikstäckande intresseförening öppen för alla.

Ett medlemskap för kalenderåret 2021 kostar 150 kr.
För dig som beställer minst en av våra böcker ingår ett medlemskap just nu. Böckerna finns att köpa i ABF:s webbshop.
Du kan också välja att bara stötta föreningen och betalar i så fall medlemsavgiften via Swish eller gör en betalning till vårt bankgiro-nummer.
Viktigt! Uppge ditt för- och efternamn samt epostadress vid betalningen. Annars kan vi inte nå dig med information och erbjudanden.


Swish: 123 265 0497
Bankgiro: 5618-5275

Vill du stötta föreningen med valfritt belopp utan medlemskap är det också möjligt. Eller varför inte uppmuntra dina vänner att swisha föreningen i stället för att köpa blommor på din födelsedag?

Ett medlemskap innebär:
• Att du stöttar föreningens arbete med att synliggöra selektiv mutism.
• Att du stöttar föreningens arbete med att förbättra kunskapen
hos yrkesverksamma inom vård och skola som möter personer med selektiv mutism.
• Att du blir inbjuden att delta kostnadsfritt i fyra digitala föreläsningar/nätverksträffar per år.
• Att du blir inbjuden att delta i Tala om tystnads digitala
fotopromenader – en familjeaktivitet där vi uttrycker oss med bilder istället för ord.
• Att du får tillgång till vår studiehandledning i samarbete med
ABF, med möjlighet till egna lokala träffar för barn och vuxna med SM samt anhöriga (digitala eller fysiska träffar som formas efter eget behov med minst tre deltagare).
• Att du får vårt digitala nyhetsbrev 4 ggr/år.