modernpsykologi

I senaste numret av Modern Psykologi  (02/22) viks hela fem uppslag om selektiv mutism. Det är ett stort framsteg att diagnosen nu uppmärksammas brett och inom flera medier. 

Ur Modern Psykologi 2/22:  ”Selektiv mutism innebär att det är så obehagligt att tala i vissa miljöer att man tystnar.” Ångestdiagnosen debuterar oftast i förskoleåldern och drabbar 1 av 100 barn. Men många lider i det tysta. 

Bland annat intervjuas logoped Carina Engström och psykolog Jan Ringler, två personer som gjort enormt mycket för att uppmärksamma selektiv mutism i Sverige. Intervju även med Louise Eklund som hade selektiv mutism som barn och som berättar hur hon jobbat för att bli av med sin värsta talångest. 

Vidare intervjuas Johanna Syrén, initiativtagare och projektledare för Tala om tystnad, samt Ebba Zettergren från projektet och hennes dotter som beskriver hur det är att vara barn med diagnosen. 

Text av Maria Zaitzewsky Rundgren och fotografier av Jonas Malmström.