styrelsetalaomtystnad

Från vänster uppifrån; Ebba Zettergren, Julia Labba, Henrik Fransas, Helena Hassel, Katarzyna Brimo. Från vänster nedifrån; Fredrik Lovag, Eloísa Martinez Aix, Johanna Syrén, Caroline Persson. Suppleanter (små bilder) Cecilia Boestad, Henrik Karlsson, Marcus Persson, Patrik Zettergren. 

Styrelse Föreningen Tala om tystnad
Ebba Zettergren

Från Boden i norr till Sjöbo i söder. Här är föreningen Tala om tystnads styrelse, ledamöter och suppleanter. Vill du bli medlem i föreningen och få inbjudningar till våra nätverksträffar och aktiviteter? Swisha 150 kr till 123 265 0497. Skriv ditt för- och efternamn samt e-postadress.


Johanna Syrén, Bollnäs
Ordförande

"Jag startade Tala om tystnad eftersom det saknades information, samordning och nationella samarbeten kring selektiv mutism. För ett par år sedan fanns till exempel inga böcker på svenska, och få personer jag mötte hade hört talas om diagnosen. Men det var då, och det är rätt fantastiskt hur långt vi har kommit på kort tid. Samtidigt finns mycket kvar att göra! Vi är en stor och stark styrelse som tillsammans med yrkesverksamma inom vård och skola jobbar för att göra framtiden för personer med SM lättare."

Kontakt: johanna@talaomtystnad.se

Ebba Zettergren, Stockholm
Vice ordförande

"Jag känner mig enormt hedrad att få jobba med Tala om tystnad. Som förälder till två barn med diagnosen har jag länge kämpat för att få rätt hjälp och känt mig väldigt ensam. I föreningen finns en samhörighet och en enorm styrka att kunna hjälpa våra egna och andras barn i takt med att vi ökar kunskapen om selektiv mutism. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!"

Kontakt: ebba@talaomtystnad.se

Julia Labba, Luleå
Sekreterare

"Både i min roll som förälder till ett barn med SM, men också i min yrkesroll som logoped, ser jag det som otroligt viktigt och värdefullt att kunskap kring SM sprids. Jag har saknat ett forum där jag kan möta andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och idéer. Jag är mycket stolt över att vara en del av föreningen."

Helena Hassel, Falun
Sekreterare

"Jag har egna erfarenheter av att mötas av okunskap och fördomar kring selektiv mutism och vill därför bidra till att öka kunskap och kännedom. När projektet Tala om tystnad blev verklighet och anhörighetsföreningen bildades tackade jag självklart ja till att vara med i styrelsen. Föreningen ger oss som familj möjlighet att utbyta erfarenheter med andra familjer och stötta varandra i att hitta vägar fram för att få rätt hjälp och behandling. 
Min förhoppning är att om fler inom skola, vård och i samhället i stort känner till diagnosen och att den går att behandla, så kommer fler som lever med talängslan att få rätt stöd och hjälp i rätt tid. Personer med selektiv mutism blir ofta missförstådda och osynliggjorda – det vill jag vara med och ändra på!"

Henrik Fransas, Sollentuna
Styrelseledamot

"Jag är aktiv i föreningen eftersom jag har en son med SM. Vår familj har fått uppleva hur dålig kunskapen är, och vill kämpa för att få diagnosen mer känd. På så sätt kan fler barn få behandling tidigare, och snabbare ges möjligheten att prata utan hinder."

Eloísa Martínez Aix, Gnarp
Styrelseledamot

"Jag har personliga erfarenheter av SM och flerspråkighet. Selektiv mutism är en okänd diagnos för många föräldrar och många psykologer. Tillsammans med andra kan vi utveckla metoder och hjälpa barnen till rätt hjälp."

Caroline Persson, Sjöbo
Styrelseledamot

"Som förälder är man väldigt utlämnad, och det finns inget vårdprogram som berättar hur man behandlar selektiv mutism. Det är svårt att få stöd i hur man som förälder kan hjälpa barnet bäst. Jag tycker att det är viktigt att sprida information om diagnosen för att skapa förståelse och öka kunskapen hos de som arbetar nära barnen, t ex i skola och förskola. Med föreningen kan vi uppnå väldigt mycket för alla med selektiv mutism."

Fredrik Lovag, Boden
Styrelseladamot

"Jag är pappa till en femårig flicka med selektiv mutism. Vi har, till skillnad från många andra familjer i Sverige, fått väldigt mycket stöd och hjälp från både förskola och vård. Detta trots att vi bor i en liten by i en liten kommun. Jag är med i styrelsen för att lyfta fram våra positiva erfarenheter, och uppmuntra metoden till fler."

Katarzyna Brimo, Mölndal
Styrelseledamot

"Jag tycker att det är viktigt att sprida kunskap kring selektiv mutism i samhället allmänt, men särskilt i skolor och inom vården. Jag har masterexamen i psykologi och intresserar mig för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och hur de överlappar med varandra. Privat är jag förälder till en tonåring med selektiv mutism."

Cecilia Boestad, Gränna
Suppleant

"Jag har en äldre dotter med selektiv mutism. Hon fick sin diagnos först i åttonde klass, efter många jobbiga år. Hon led i hela sitt skolliv. Som liten kunde hon inte säga till när hon behövde gå på toaletten, eller förmedla om hon var ledsen eller rädd. Som äldre kunde hon till exempel inte be om hjälp under en mattelektion. Våra erfarenheter är inte goda, och jag upplever att vuxna i skolans och BUPs värld kränkt oss genom okunskap.  Vi har länge önskat så innerligt att hitta en förening med andra föräldrar som kunde ge oss stöd, tips och förståelse. Vi har varit så ensamma. Nu finns äntligen en förening och jag har lovat min dotter och mig själv att aldrig någonsin vara tyst om selektiv mutism. Jag kommer att vara hennes och alla andra tystas budbärare. Jag hoppas kunna göra något för någon!

Henrik Karlsson, Stockholm 
Suppleant

"Det finns ytterst knapphändigt med information inom Sverige om vad selektiv mutism är, hur barnen ska bemötas och vilken behandling som kan ges. Detta innebär att barnen ofta misstas för blyga barn och att åtgärder dröjer eller inte blir av, vilket skapar otroligt lidande för barnen. Jag vill öka kännedomen om selektiv mutism!"

Marcus Persson, Sjöbo
Suppleant

"Vår dotter har SM och jag stöttar henne på ytterligare ett sätt genom att vara en del i Tala om tystnad. Johanna och Ebba har lagt en väldigt bra grund till en förening som kommer att göra stor skillnad för många barn och deras familjer."

Patrik Zettergren, Stockholm
Suppleant

"Mina två barn har SM och jag tycker det är viktigt att synliggöra diagnosen för att öka kunskap och förståelse. Det i sin tur leder till att barnen kan få ett bättre bemötande, och lättare komma över sin talängslan. Föreningen är även en viktig informationskanal till andra föräldrar och barn med SM."

Susanna Cabander, Falun
Suppleant

"Jag tyckte att initiativet till att starta en förening för att sprida kunskap om SM var fantastiskt bra och välkommet eftersom kännedomen är så liten. Samtidigt är den helt avgörande för de som lever med diagnosen och för att de ska få rätt hjälp och bemötande. Alla som kommer i kontakt med en person med SM behöver veta att diagnosen finns och att den är på riktigt. Där tror jag att föreningen kan göra stor skillnad, och genom att vara med i den vill jag bidra till att kunskapen når ut till så många som möjligt."