bocker om selektivmutism
Nu släpps tre böcker om ofrivillig tystnad
Ebba Zettergren

Arvsfondsprojektet Tala om tystnad arbetar med att synliggöra selektiv mutism. Det är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att prata i vissa situationer. Barnen riskerar att hamna i ett socialt utanförskap med psykisk ohälsa som följd. Tystnaden kan behandlas, men fortfarande finns yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg som aldrig hört talas om diagnosen.

Tala om tystnad stöttar familjer och sprider information till förskolor, skolor, föreningsliv och vårdmottagningar i hela landet. Målet är att göra diagnosen så pass välkänd att drabbade ska få förståelse och bli väl bemötta av omgivningen. Ett annat viktigt mål är att verka för att en nationell vårdplan tas fram, så att barnen får behandling i rätt tid och på rätt sätt.

Det treåriga projektet har under år 1 producerat informations- och metodmaterial till BVC- BUP- och logopedmottagningar, förskolor, skolor och föreningsliv. Tala om tystnad har även spelat in podd, gjort två hemsidor, arrangerat familjeaktiviteter, startat en rikstäckande anhörighetsförening och hållit föreläsningar. Nu lanseras tre böcker:

  • Selektiv mutism – en handbok för familjer och anhöriga av Johanna Syrén & Ebba Zettergren
  • Tystheten/Mute – en självbiografisk serieberättelse av Emma Rendel
  • Jojo och locket i halsen – en barnbok av Ebba Zettergren & Emma Rendel

Samtliga böcker kommer att säljas via ABF.
– Det har länge saknats böcker om selektiv mutism på svenska, så de kommer verkligen att fylla ett tomrum i bokhyllorna, säger Johanna Syrén, projektledare och initiativtagare till projektet.